VVS-systemet ska alltid fungera!

Vi fixar vatten till morgonduschen även när ledningen är trasig

Proco services levererar smidiga lösningar när undercentraler för värme i bostadsområden ska bytas. I fastigheten kan byte av ledningar ske utan driftsavbrott eller olägenhet för de boende. För äldreboenden och andra känsliga verksamheter kan alltså allt fungera ostört medan reparationerna pågår.
Referens – VVS >