VVS-systemet ska alltid fungera!

Vi fixar vatten till morgonduschen även när ledningen är trasig

Proco services levererar smidiga lösningar när undercentraler för värme i bostadsområden ska bytas. I fastigheten kan byte av ledningar ske utan driftsavbrott eller olägenhet för de boende. För äldreboenden och andra känsliga verksamheter kan alltså allt fungera ostört medan reparationerna pågår.
 
Produktblad – VVS >

Referens – VVS >

Nyhetsbrev mars 2020 – Smartare och smidigare underhåll av sekundärsystem >
Nyhetsbrev juni 2019 – Vi genomför fler än tusen anborrningar per år >
Nyhetsbrev dec 2018 – Energibesparande ventilbyte i sekundärnät >
Nyhetsbrev dec 2017 – Installation av femtio ventiler påverkade inte sjukhusmiljön >
Nyhetsbrev mars 2017 – Snabbare underhåll, lägre kostnad och minimal miljöpåverkan >
Nyhetsbrev dec 2016 – Inget avbrott i värme eller kyla vid underhåll i kritisk verksamhet >