Vår miljö

Miljöpolicy

Proco Services strategi är att alltid väga in miljön som en betydande faktor i våra beslut.

Vi strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling genom att försöka hitta en balans mellan våra kunders behov, en ansvarsfull omsorg om miljön och en sund ekonomi.

 

Miljöarbete

I vårt miljöarbete ingår att:

– följa gällande miljölagar och förordningar som minimikrav
– att välja bästa transportsätt ur miljösynpunkt
– minska användning av energi och material
– ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster
– hantera vårt avfall på bästa sätt ur ett miljöperspektiv

 

Miljöpåverkan och ledningssystem

Hela vår verksamhet är baserad på att våra tjänster, anborrning och blockering av trycksatta rör, är betydligt mer skonsamma för miljön jämfört med traditionellt underhåll, förutom att de även sparar tid och pengar för våra kunder.

Detta är grunden i vårt ledningssystem för miljö med målet att vara certifierade under 2024.

 

Blockeringsteknik från Proco Services är ur miljösynpunkt ett klokt val.

Blockeringsteknik från Proco Services är ur miljösynpunkt ett klokt val.