Vår miljö

Miljöpolicy

Proco Services strategi är att alltid väga in miljön som en betydande faktor i våra beslut.

Vi strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling genom att försöka hitta en balans mellan våra kunders behov, en ansvarsfull omsorg om miljön och en sund ekonomi.

 

Miljöarbete

I vårt miljöarbete ingår att:

– följa gällande miljölagar och förordningar som minimikrav
– att välja bästa transportsätt ur miljösynpunkt
– minska användning av energi och material
– ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster
– hantera vårt avfall på bästa sätt ur ett miljöperspektiv

 

Miljöledningssystem

Proco Services arbetar idag utifrån ett ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001:2015 och planerar att vara certifierad enligt standarden under 2017/18. I anslutning till certifieringen kommer arbetet med att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 påbörjas.