Vatten i kranen när ledningarna repareras

I många fastigheter underhålls och repareras vatten – och avloppsledningar kontinuerligt. Vi ser till att detta sker utan att hyresgäster och andra kunder blir utan vatten. Vår teknik används även vid underhåll av pumpstationer och på biogasanläggningar i kommunala reningsverk.
 
Produktblad – VA >

Referens – VA >

Nyhetsbrev april 2019 – Säker flytt och förnyelse av huvudavloppsledning >
Nyhetsbrev juni 2018 – Säkert ventilbyte på DN800-ledning med Proco Services teknik >
Nyhetsbrev mars 2017 – Snabbare underhåll, lägre kostnad och minimal miljöpåverkan >