Vatten i kranen när ledningarna repareras

I många fastigheter underhålls och repareras vatten – och avloppsledningar kontinuerligt. Vi ser till att detta sker utan att hyresgäster och andra kunder blir utan vatten. Vår teknik används även vid underhåll av pumpstationer och på biogasanläggningar i kommunala reningsverk.
Produktblad – VA >

Referens – VA >