Ny kylanläggning installerades efter brand i Swedbanks kontor

Akututryckning vid brand på bankkontor.

Swedbanks kontor på Stora Essingen drabbades av en omfattande brand. Proco Services anlitades när man genomförde ett byte av brandskadade kylbafflar på taket. Utmaningen under arbetet var att hantera den värmekänsliga datacentralen och säkerställa att temperaturen var fortsatt låg medan arbetet utfördes. Genom att blockera kylsystemet och bygga by–passledningar på befintliga kylledningar såg Proco Services tekniker till att ny kylanläggning kunde installeras medan kyleffekten bibehölls till bankens känsliga datasystem.

Procos tekniker gör en så kallad size - to - sizeanborrning, d v s ventilerna har samma dimension som de befintliga rören. Nya rör kan på så sätt kopplas in till kylelementen på taket.

Procos tekniker gör en så kallad size – to – sizeanborrning, d v s ventilerna har samma dimension som de befintliga rören. Nya rör kan på så sätt kopplas in till kylelementen
på taket.

 

Genom att montera en ventil förbereder man en blockering av röret till det gamla kylaggregatet som skadades under branden.

Genom att montera en ventil förbereder man en blockering av röret till det gamla kylaggregatet som skadades under branden.

 

 Blockeringen av röret trycks ned och flödet stängs av i det gamla systemet som sedan helt kopplas ned.

Blockeringen av röret trycks ned och flödet stängs av i det gamla systemet som sedan helt kopplas ned.