Stockholm Gas ledningar fick ny sträckning vid Slussen

Proco - Stockholm gas

I februari 2014 fick Stockhoms stad de nödvändiga tillstånden från mark-och miljödomstolen för att kunna sätta igång arbetet med de nya anläggningar under jord som krävs för jätteprojektet kring trafikplats Slussen. Stora delar av Stockholm fastighetsbestånd använder stadsgas och gasnätets stora matarledningar som går genom staden måste få en ny sträckning vid ombyggnaden.
Proco Services fick uppdraget att sköta en del av det arbetet. För att kunna koppla in och sätta en ny ledning i drift började man med att anborra med DN500 med ett avstick DN300. Därefter blockerades ledningen med DN500 så att den befintliga matarledningen kunde kopplas bort. Arbetet kunde utföras utan att de hundratusentals stockholmare som är beroende av att få gas till sina bostäder blev lidande.

Proco - Stockholm gas

Proco - Stockholm gas