VVS Stockholm Blockering

Maj 2019: Blockering DN80, Stockholm