VVS Stockholm Blockering

September 2019: Blockering DN65, Stockholm