VVS Stockholm Blockering

Juni 2019: Blockering DN65-80, Stockholm