VVS Stockholm Blockering

Maj 2019: Blockering DN65, Stockholm