VVS Linköping Blockering

September 2019: Blockering DN150, Linköping