Vänersborg Fjärrvärme Blockering

Maj 2020: Blockering DN400, Vänersborg