VA Stockholm Blockering

Juni 2019: Blockering DN100, Stockholm