Södertälje VA Blockering

November 2019: Blockering DN100, Södertälje