Mölndal Fjärrvärme Blockering

April 2020: Blockering DN65, Mölndal