Kyla Södertälje Blockering

Maj 2019: Blockering DN200, Södertälje