Jönköping Fjärrvärme Blockering

April 2020: Blockering DN50, Jönköping