Helsingborg Fjärrvärme Blockering

April 2020: Blockering DN100, Helsingborg