Fjärrvärme Luleå Blockering

Juni 2019: Blockering DN450, Luleå