Fjärrvärme Kungsbacka Blockering

Juni 2019: Blockering DN150, Kungsbacka