Fjärrvärme Kristianstad Blockering

Juni 2019: Blockering DN50, Kristianstad