Fjärrvärme Halmstad Blockering

Maj 2019: Blockering DN250, Halmstad