Fjärrvärme Halmstad Blockering

Juni 2019: Blockering DN80, Halmstad