Fjärrvärme Hallsberg Blockering

April 2020: Blockering DN80, Hallsberg