Fjärrvärme Göteborg Blockering

April 2020: Blockering DN500, Göteborg