Fjärrvärme Bergen Blockering

Maj 2019: Blockering DN80,     22 bars tryck, Bergen