Borlänge VA Blockering

November 2019: Blockering DN400, Borlänge