Blockering VVS Stockholm

Maj 2019: Blockering DN100, Stockholm