Blockering Fjärrvärme Stockholm

April 2019: Blockering DN300, Stockholm