Blockering Fjärrvärme Linköping

April 2019: Blockering DN50, Linköping