Blockering Fjärrvärme Göteborg

April 2020: Blockering DN600, Göteborg