Blockering Fjärrvärme Göteborg DN600

Blockering Fjärrvärme Göteborg

April 2020: Blockering DN600, Göteborg