Blockering Fjärrvärme Askersund

April 2019: Blockering DN100, Askersund