Blockering Fjärrvärme Alvesta

April 2020: Blockering DN80, Alvesta