Blockering Fjärrkyla Stockholm

Maj 2019: Blockering DN500, Stockholm