Blockering Fjärrkyla Stockholm

April 2020: Blockering DN350, Stockholm