Blockering Fjärrkyla Stockholm

Maj 2019: Blockering DN800, Stockholm