Blockering DN65 Södertälje

Feb 2019: Blockering DN65, Södertälje