Anborrning Stockholm Kyla

Maj 2019: Anborrning DN32 dykrör, Stockholm