Anborrning Fjärrkyla Västerås

Maj 2019: Anborrning         DN350->DN300, Västerås