Anborrning Fjärrkyla Stockholm

Maj 2019: Anborrning         DN800->DN400, Stockholm