Anborrning Fjärrkyla Jönköping

Maj 2019: Anborrning         DN400->DN300, Jönköping