Proco Services – framgång genom utveckling

Proco Services unika metod såg dagens ljus under 1990-talet i Söderköping och utvecklades vidare av företaget Tigerholm – Proco som år 2000 köpte patenten. Fem år senare rekryterades Mikael Hannegård till företaget som han sedermera köpte, döpte om och har drivit sedan 2010.

Under Mikael Hannegårds ledning har Proco Services breddat sin kundbas men även användningsområdena för sin unika teknik. Utvecklingen har skett främst inom VVS, fjärrvärme och industri och genom att företaget successivt utvecklat nya metoder och införskaffat fler verktyg. För att bli ännu bättre på att tillgodose sina kunders önskemål kommer Proco att fortsätta att ytterligare öka prestandan på sin verktygspark och även genomföra en ISO-certifiering inom miljö.

Antalet anställda har också vuxit successivt och genom sin specialiserade men växande verksamhet kan Proco Services idag erbjuda sina kunder en prismässigt konkurrenskraftig service.

 

Vi är Proco Services

Mikael Hannegard

Mikael Hannegård
Ägare / Teknik

 

Peter Wrede

Peter Wrede
VD / Kvalitetssäkring

Jacek Litwin

Jacek Litwin
Servicechef / Försäljning

Manuele Ricatti

Manuele Ricatti
Försäljningsansvarig – Region Mellan/Norr

 

Roger Andersson

Roger Andersson
Servicetekniker

Mikael Sahlgren

Mikael Sahlgren
Servicetekniker

Joachim Hannegard

Joachim Hannegård
Servicetekniker

Fredrik Fastrup

Fredrik Fastrup
Servicetekniker

Michael Scheele

Michael Scheele
Servicetekniker

Thomas Backlund

Thomas Backlund
Försäljningsansvarig – Region Syd

Kalle Svantesson

Kalle Svantesson
Servicetekniker – Syd

Markus Johansson

Markus Johansson
Servicetekniker – Syd