Kyla säkrar livsviktig datortrafik

I takt med att allt mer verksamhet och företag är nätbaserade byggs hallar för datorer och
servrar ut. Vi levererar lösningar som möjliggör installation av nya kylmaskiner under drift
eller reparationer utan driftsstörningar. Vi medverkar även vid service eller utbyggnad
av klimatanläggningar, t ex i kontorslokaler.

Uppdragsgivare: Ericsson, Scania, Astra Zeneca, Enaco, ToP’s med flera.
 

Produktblad – Kyla >

Referens – Kyla >

Nyhetsbrev juni 2019 – Vi genomför fler än tusen anborrningar per år>
Nyhetsbrev mars 2018 – Trasiga ventiler, inget hinder >
Nyhetsbrev mars 2017 – Snabbare underhåll, lägre kostnad och minimal miljöpåverkan >
Nyhetsbrev dec 2016 – Inget avbrott i värme eller kyla vid underhåll i kritisk verksamhet >