Kyla säkrar livsviktig datortrafik

I takt med att allt mer verksamhet och företag är nätbaserade byggs hallar för datorer och
servrar ut. Vi levererar lösningar som möjliggör installation av nya kylmaskiner under drift
eller reparationer utan driftsstörningar. Vi medverkar även vid service eller utbyggnad
av klimatanläggningar, t ex i kontorslokaler.

Uppdragsgivare: Ericsson, Scania, Astra Zeneca, Enaco, ToP’s med flera.
Referens – Kyla >