Kvalitet

Kvalitetspolicy

Proco Services verksamhet ska i alla processer kännetecknas av hög kvalitet och därigenom ge våra kunder och samarbetspartner en tydlig upplevelse av att vi levererar våra kärnvärden, Förtroende, Kompetens, Erfarenhet, Säkerhet och Innovation.

Proco Services ingrepp och anslutningar på rörsystem ska stämma överens med kundkrav och gällande EU-normer, EN 13480-3 och EN 13941-1.

Kvalitetspolicy

 

Kvalitetsarbete

En förutsättning för att vi ska kunna leva upp till våra kärnvärden och en viktig grund till vår affärsidé är hög kvalitet i allt vi gör. 2015 införde Proco Services ett ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001:2008. I och med ett övergångarbete till ISO 9001:2015 under 2016 har ledningssystemet för kvalitet övergått till att vara ledningssystem för verksamheten.

Vi är idag certifierade enligt ISO 9001:2015 och vår målsättning är att hela tiden förbättra och utmana vårt kvalitetssystem och därigenom alltid leverera god kvalitet och säkerhet.

Peter Wrede
Kvalitetsansvarig