Skadade ventiler byttes på Neste Oils raffinaderi i Finland

Neste Oil är världens största producent av grön diesel och har tankstationer i Finland, Ryssland och i de baltiska länderna. Dessutom tillverkar man flygbränsle och det var i företagets stora raffinaderi för just flygbränsle, i Bergå i Finland, som problemet uppstod. Ventilerna på en av pumparna höll inte tätt när man skulle utföra underhållsarbete.

Genom att Proco Services specialister blockerade raffinaderiets huvudledning med tre DN400-ventiler kunde man snabbt byta ut alla de skadade ventilerna och dessutom fortsätta att köra vissa system under arbetets gång. Alternativet hade varit att stänga av hela produktions systemet och tömma det innan man bytte ventilerna. En incident som kunde inneburit ett dyrbart och långt stopp i produktionen blev nu istället ett kort uppehåll på femton timmar med mindre inverkan på Neste Oils verksamhet.

 

20130404_050447