Fortums matarledningar till Kista Science City sänktes för vägarbete

proco kista

Stadsdelen Kista i västra Stockholm är samlingspunkt för cirka 1000 företag, verksamma inom telekommunikation och informationsteknik, som samlas i Kista Science City. Hit levererar Fortum via matarledning fjärrkyla till en mängd stora dator- och serverhallar. Mottagare är oftast stora bolag som Ericsson och Tele2 som är helt beroende av sin datorkraft och av att kylsystemet fungerar.

När vägbanan runt Kista skulle byggas om och sänkas behövde matarledningen ligga djupare. Proco Services anlitades när detta skulle ske och inledde sitt uppdrag med att säkerställa att företagen i Kista fick fortsatt leverans av kyla medan arbetet pågick. Därefter användes företagets egenutvecklade verktyg för att blockera huvudledningarna (DN400) så att de kunde kapas och förslutas med kupade gavlar. När sedan de nya rörledningarna hade placerats djupare ned i marken gjordes inkopplingen under pågående blockering. Upprustningsarbetet kunde fortskrida enligt planerna och hela proceduren utfördes utan några som helst störningar för Fortums kunder i Kista.

Kista - proco