Integritetspolicy

GDPR-Policy

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) vill vi informera våra kunder om vilka personuppgifter vi sparar samt hur de används.

 
Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal mot kunder, leverantörer och andra samarbetspartners, vidare för att upprätthålla affärsrelationer, säkerställa garantier, god service, uppföljning och information samt marknadsföring och kundanalyser.

 
De personuppgifter vi normalt hanterar är namn, e-postadress, telefonnummer, företagstillhörighet och eventuellt organisationsroll. Vår generella regel är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte samtycke finns eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Personuppgifterna lagras på ett kontrollerat sätt i våra affärs- och CRM-system på intrångsskyddade datorer.

 
Du kan när som helst avregistrera dig för nyhetsbrev eller liknande informationsutskick enligt information i utskicket eller via epost till info@proco.se

 
Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlats om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 
Personuppgiftsansvarig på Proco Services är företagets VD.