I industrin måste hjulen rulla

industri

I den högeffektiva, industriella produktionen kan avbrott i driften orsaka stora kostnader. Vi anlitas kontinuerligt av industrin när bland annat läckande rör, flänsförband eller ventiler behöver bytas utan att system töms och med minimerade störningar i driften. Våra verktyg hanterar de flesta medier inklusive gas, sprit, lut och petroleumprodukter.

Uppdragsgivare: SSAB, Stora Enso, Neste Oil (Finland) och AKZO Nobel.
Referens – Industri >