Hotande utsläpp av kolibakterier kunde undvikas med Procos teknik

Bild_3_Skurusund

Nacka kommun har två parallella sjöledningar för avlopp som ligger i Skurusundet i Stockholm, vid utloppet till Östersjön. Vid ett tillfälle hade en av ledningarnas fyra ventiler fastnat i stängt läge och blockerade därigenom flödet i den ena ledningen. Detta fick till följd att den andra ledningen blev överbelastad. En lösning på problemet hade kunnat vara att stänga huvudledningen och därmed låta avloppsvattnet rinna ut i viken. Med en sådan lösning hade emellertid risken för att kolibakterier skulle komma ut i dricksvattnet varit stor.

Istället anlitade kommunen Proco Services som tillverkade ett specialverktyg för att kunna blockera i en böj på avloppsledningen och sedan byta ut ventilen. Procos tekniker stängde av en ledning i taget så att man kunde byta ventilerna på den ledning som inte fungerade. Den togs sedan i drift medan man, som en säkerhetsåtgärd, även bytte ventilerna på den ännu fungerande ledningen. På så sätt förhindrar man förhoppningsvis att framtida driftsavbrott kan uppstå. Arbetet kunde genomföras utan att avloppsvatten strömmade ut i Östersjön och en eventuell förorening med farliga kolibakterier kunde undvikas.

Proco Services blockeringsverktyg på ena sidan sundet.

Proco Services blockeringsverktyg på ena sidan sundet.

Proco Services blockeringsverktyg på andra sidan sundet.

Proco Services blockeringsverktyg på andra sidan sundet.Äldre ventil tas bort vid satt Proco-blockering.

Äldre ventil tas bort vid satt Proco-blockering.

Ett aktivt blockeringsverktyg från Proco Services.

Ett aktivt blockeringsverktyg från Proco Services.

Ny ventil på plats.

Ny ventil på plats.