Fortum flyttade ledningarna till Gamla Stan inför ombyggnad av Slussen

Proco - Fortum fjärrvärme

Slussen är en av Stockholms viktigaste knutpunkter för kollektivtrafik, cyklar, bilar, båtar och gående. Det är 80 år sedan den byggdes och är nu utsliten. Den nya Slussen ska inte bara minska risken för framtida översvämningar men också garantera dricksvatten för boende i Stockholm och Mälardalen. Den ska också bli en mera effektiv och säker trafikdelare och en attraktiv mötesplats i centrala Stockholm.

Innan Stockholms stad påbörjade renoverings- och ombyggnadsarbetet var man tvungen att se till så att befintliga fjärrvärmerör flyttades. I den här delen av Stockholm finns många små näringsidkare och restauranger som för sin verksamhet är helt beroende av att leveranser av värme och varmvatten upprätthålls.
För att göra flytten av fjärrvärmerör så smärtfri som möjligt anlitades Proco Services för att hjälpa till och gjorde två blockeringar i DN200. Genom att bland annat koppla in en mobil värmepanna under arbetets gång som försåg stadsdelen med värme klarade man av bytet utan att de boende och näringslivet i Gamla stan drabbades.

Proco Fortum Fjärrvärme

Proco - Fortum Fjärrväme