sven
Blog Archives

Referensjobb

VA:

Hotande utsläpp av kolibakterier kunde undvikas med Procos teknik

Nacka kommun har två parallella sjöledningar för avlopp som ligger i Skurusundet i Stockholm, vid utloppet till Östersjön. Vid ett tillfälle hade en av ledningarnas fyra ventiler fastnat i stängt läge och blockerade därigenom flödet i den ena ledningen. Detta

Fjärrkyla:

Fortums matarledningar till Kista Science City sänktes för vägarbete

Stadsdelen Kista i västra Stockholm är samlingspunkt för cirka 1000 företag, verksamma inom telekommunikation och informationsteknik, som samlas i Kista Science City. Hit levererar Fortum via matarledning fjärrkyla till en mängd stora dator- och serverhallar. Mottagare är oftast stora bolag som Ericsson

Gas:

Stockholm Gas ledningar fick ny sträckning vid Slussen

I februari 2014 fick Stockhoms stad de nödvändiga tillstånden från mark-och miljödomstolen för att kunna sätta igång arbetet med de nya anläggningar under jord som krävs för jätteprojektet kring trafikplats Slussen. Stora delar av Stockholm fastighetsbestånd använder stadsgas och gasnätets

Fjärrvärme:

Fortum flyttade ledningarna till Gamla Stan inför ombyggnad av Slussen

Slussen är en av Stockholms viktigaste knutpunkter för kollektivtrafik, cyklar, bilar, båtar och gående. Det är 80 år sedan den byggdes och är nu utsliten. Den nya Slussen ska inte bara minska risken för framtida översvämningar men också garantera dricksvatten

Industri:

Skadade ventiler byttes på Neste Oils raffinaderi i Finland

Neste Oil är världens största producent av grön diesel och har tankstationer i Finland, Ryssland och i de baltiska länderna. Dessutom tillverkar man flygbränsle och det var i företagets stora raffinaderi för just flygbränsle, i Bergå i Finland, som problemet

Kyla:

Ny kylanläggning installerades efter brand i Swedbanks kontor

Akututryckning vid brand på bankkontor. Swedbanks kontor på Stora Essingen drabbades av en omfattande brand. Proco Services anlitades när man genomförde ett byte av brandskadade kylbafflar på taket. Utmaningen under arbetet var att hantera den värmekänsliga datacentralen och säkerställa att temperaturen var

VVS:

MKB bytte undercentraler för värme och vatten i bostadsområde

Hyresgästerna märkte inget när värmecentraler kopplades in Stadsdelen Augustenborg i Malmö byggdes 1948–1950 och omfattar cirka 40 fastigheter. När det kommunala bostadsbolaget MKB bestämde sig för att energieffektivisera och byta de 46 undercentraler för värme och varmvatten som finns i området

Proco Services AB

Drivhjulsvägen 30B
126 30 Hägersten

Telefon 08 734 05 80

info@proco.se